lukasz szmigiel 2ShvY8Lf6l0 unsplash

Välkommen till Sundom Samfällighet

Sundom Samfällighet förvaltar Över- och Yttersundom byars gemensamma områden

Områden vi förvaltar omfattar:
All mark
, som vid år 1770 verkställt storskifte samt all mark som vid år 1984 verkställt nyskifte FNr 91843 undantagits för skiftesdelägarnas gemensamma behov, eller som eljest därvid lämnats oskiftad, samt senare tillkomna områden.
Samfälld tillandningsmark och annan skifteslaget tillhörig mark, som inte varit föremål för någon skiftesförrättning.
Samfällt vattenområde, såvitt fråga är om dess utnyttjande för annat ändamål än fiske. 

Aktuellt

Aktuellt

04.11.2022
Sammanslagning av Sundom vattendelägarlag och Sundom samfällighet<br />