Vattenvård

Vattenvård

Till Sundom delägarlags uppgifter hör bland annat att upprätthålla land och vatten inom de fastigheter i Sundoms naturrika skärgård som hör till delägarlagets förvaltning. På så sätt främjas upprätthållandet av fiskens naturliga levnadsmiljöer och skärgårdens naturrikedomar. Mer om detta hittar du under avsnittet för Vattenrestaurering