Sammanslagning

Sammanslagning av Sundom vattendelägarlag och Sundom samfällighet<br />

Aktuellt

04.11.2022

Vid Sundom delägarlag för sammfällda områdes konstituerande stämma 3.8.2022 beslöts att Sundom samfälligheter och Sundom vattendelägarlag slås ihop till ett delägarlag. Till den nya styrelsen valdes Leif Sund (ordörande), Jan-Erik Backholm (vice orförande), Dan Falk (kassör), Olav Östergårds (sekreterare), Sven Ola Hortans, Petter Höglund och Ben-Erik Nedergård.
Sammanslagningen innebär att de tidigare delägarlagens fastigheter för mark- och vattenområden slås ihop till en fastighetsbeteckning med fastighetsnummer 905-876-1-3.

Sammanslagningen innebär även att de gamla delägarlagens nätsidor innom kort upphör att fungera och en ny hemsida är som bäst under utveckling.