Kallelse till Stämma

Delägare i Sundom samfällighet kallas till delägarhöststämma och delägarvårstämma.

Aktuellt

13.01.2022
Kallelse till Stämma

Delägare i Sundom samfällighet kallas till delägarhöststämma 2020, som hålls i Sundom Uf , Sundomvägen 73A
den 07.07.2021 kl 18:00.
Vid delägarstämman behandlas i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda ärenden som ankommer på ordinarie höststämma, samt:
• Verksamhetsplan och budget för 2021
• Arrendeavgifter för 2021
• Fusion av lägenheterna 876-1-0 och 878-2-0 (Vattenområden och landområden)

Delägare i Sundom samfällighet kallas till delägarvårstämma, som hålls i Sundom Uf, Sundomvägen 73A den 07.07.2021
kl 19:30.
Vid delägarstämman behandlas i § 9 i samfällighetens reglemente nämnda ärenden som ankommer på ordinarie vårstämma, samt utarrendering av obebyggt område och förnyande av datasystem.
Kungörelsen finns på officiella anslagstavlan i Vasa stad och på anslagstavlan vid K-Market i Sundom.
Sundom den 21.06.2021

Sysslomännen