Muddringsärenden

20170301 123209

Strandmuddring
Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde. Sprängning av undervattensberg utgör inte muddring, och en sprängning kan kräva ett tillstånd från regionförvaltningsverket (RFV).

Muddringsåtgärder ska alltid planeras och genomföras omsorgsfullt så att eventuella miljöolägenheter och granntvister kan undvikas. Den som genomför muddringen svarar för projektets lagenlighet och uppkomna negativa konsekvenser. I syfte att undvika problem och tvister är det bra att diskutera och avtala om projektet med de närmaste grannarna och ägaren av vattenområdet.

Formulär